Death Note II - O Último Nome

200616140 min

Enquanto o justiceiro Light se infiltra no círculo íntimo do brilhante detetive L, uma apresentadora de TV encontra um segundo caderno e se torna discípula de Kira.

Gêneros:Estrangeiros, Policiais, Suspenses

Diretor:Shusuke Kaneko

Elenco:Tatsuya Fujiwara, Kenichi Matsuyama, Erika Toda, Nana Katase, Magy, Sakura Uehara, Masahiko Tsugawa, Shunji Fujimura, Sota Aoyama, Ikuji Nakamura, Tatsuhito Okuda, Shin Shimizu, Mizuki Komatsu, Ai Maeda, Itsuji Itao, Michiko Godai, Hikari Mitsushima, Shido Nakamura, Shinnosuke Ikehata, Takeshi Kaga

Avalie:

Adicionado à Netflix:1/5/2021

Títulos semelhantes

Populares na Netflix