Death Note

200616126 min

Ao descobrir que pode matar qualquer pessoa só de escrever o nome dela, um aluno brilhante desenvolve um complexo de deus e deseja criar um novo mundo.

Gêneros:Estrangeiros, Suspenses, Terror

Diretor:Shusuke Kaneko

Elenco:Tatsuya Fujiwara, Kenichi Matsuyama, Asaka Seto, Yuu Kashii, Shigeki Hosokawa, Erika Toda, Masahiko Tsugawa, Sota Aoyama, Ikuji Nakamura, Tatsuhito Okuda, Shin Shimizu, Mizuki Komatsu, Takeo Nakahara, Yohji Tanaka, Kaohiko Kaoda, Sarutoki Minagawa, Michiko Godai, Hikari Mitsushima, Shido Nakamura, Shunji Fujimura, Takeshi Kaga

Avalie:

Adicionado à Netflix:1/5/2021

Títulos semelhantes

Populares na Netflix

Vistos recentemente